BizLIVE - Khối ngoại mua ròng phiên đầu tuần trên HOSE. Họ đang đặc biệt ưu tiên giải ngân vào các cổ phiếu lớn.
Phiên 1/6: Giải ngân trở lại, khẩu vị của khối ngoại tập trung vào Bluechips và ETF
Khối ngoại mua ròng 35,13 tỷ đồng tính chung 3 sàn ngày hôm nay; trong đó HOSE mua ròng 93,98 tỷ đồng, HNX bán ròng 26,75 tỷ đồng, UPCoM bán ròng 32,09 tỷ đồng.
Tại HOSE, khối ngoại đang đặc biệt ưu tiên giải ngân vào các cổ phiếu lớn và 2 ETF là VN FIN Lead và VN Diamond. Nổi bật như tại VNM (+36,7 tỷ đồng), VHM (+24,8 tỷ đồng) và HPG (+21,9 tỷ đồng).
 
Chiều bán ra, VRE là mã bị bán ra mạnh nhất, kế đến là CTI và MSN.
 
Với HNX, SHB (-20,8 tỷ đồng) vẫn là mã bị bán ra mạnh nhất, kế đến là SHS (-5,7 tỷ đồng). Cả 2 được xem là nguyên nhân chính khiến khối ngoại có phiên bán ròng tại đây.
 
Với UPCoM, khối ngoại bán ra 26,5 tỷ đồng ACV và  VIB (-4,2 tỷ đồng), trong khi ở chiều mua chỉ giải ngân vào VEA (+1,2 tỷ đồng) là nhiều nhất.

MAI HƯƠNG