BizLIVE - Cả khối ngoại và tự doanh đều bán ròng không tập trung vào một cổ phiếu nào trong phiên hôm nay.
Phiên 14/7: Tự doanh và khối ngoại bán ròng rải rác, tổng giá trị rút hơn 200 tỷ đồng
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 96,55 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể, HOSE bán ròng 73,11 tỷ đồng, HNX bán ròng 2,083 tỷ đồng trong khi UPCoM bán ròng 21,36 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng VRE (-21,5 tỷ đồng), MBB (-15,6 tỷ đồng), MSN (-12,5 tỷ đồng). Ngoài ra là nhiều mã có quy mô bán thấp hơn như CTG, CII, PVT, VHC, HDB, SAB.
Trong khi đó, ở chiều mua vào, HPG (+13,5 tỷ đồng), KDB (+11,9 tỷ đồng) chỉ được giải ngân hơn 10 tỷ đồng.
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, giá trị bán ròng thậm chí còn nhiều hơn cả khối ngoại, đạt 113,07 tỷ đồng. Một loạt các cổ phiếu lớn đều bị bán ra như VNM (-13,73 tỷ đồng), VPB (-9,85 tỷ đồng), VIC (-9,63 tỷ đồng), FPT (-9,25 tỷ đồng), TCB (-8,8 tỷ đồng), HPG (-7,57 tỷ đồng).
Trên HNX, cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất là BVS (-3,2 tỷ đồng).
Còn trên UPCoM, bất ngờ nhất là trường hợp của VGG (-16,8 tỷ đồng). LPB (-2,5 tỷ đồng) cũng bị bán ròng nhưng ở quy mô thấp hơn nhiều.

MAI HƯƠNG