BizLIVE - Sau 5 phiên bán ròng, khối ngoại đã mua ròng gần 950 tỷ đồng trên HOSE.
Phiên 14/1: Khối ngoại mua ròng gần 950 tỷ trên HoSE, tập trung vào VIC, KBC
Sau 5 phiên bán ròng, khối ngoại quay lại mua ròng tới 944,92 tỷ đồng trên HOSE. Trong khi đó, họ bán ròng 17,71 tỷ đồng trên HNX bán ròng 29,04 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ mua ròng 898,16 tỷ đồng.
Trên HOSE, 2 cổ phiếu VIC (+623,5 tỷ đồng), KBC (+361,3 tỷ đồng) được khối ngoại mua thỏa thuận. Đồng thời, khối ngoại cũng mua ròng NVL (+120,9 tỷ đồng), VRE (+100,3 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, khối ngoại vẫn chốt lời mạnh HPG (-210,5 tỷ đồng) cộng thêm VNM (-118,4 tỷ đồng), VCI (-77,7 tỷ đồng).
Trong khi đó, tự doanh bán ròng 66,12 tỷ đồng do các giao dịch bán ra VIC (-103,12 tỷ đồng),  FUEVFVND (-45,4 tỷ đồng), E1VFVN30 (-33,14 tỷ đồng). Nhiều khả năng VIC được bán thỏa thuận cho chính khối ngoại trong FUEVFVND và E1VFVN30 vẫn trong chuỗi bán cho khối ngoại từ trước. 
 Nguồn MBS.
Nhờ bán ra chứng chỉ ETF, khối tự doanh có tiền giải ngân vào HPG (+32,11 tỷ đồng), FPT (+27,16 tỷ đồng), TCB (+27,13 tỷ đồng), STB (+20,87 tỷ đồng), MBB (+20,55 tỷ đồng).
Trên HNX, SHS (+12,3 tỷ đồng) và SHB (-34,3 tỷ đồng) ở 2 tình thế trái ngược nhau khiến cho sàn bị bán ròng. 
  
Trên UPCoM, QNS (+2,3 tỷ đồng), MCH (+1,8 tỷ đồng) hoàn toàn lép vế so với các giao dịch bán ròng của khối ngoại tại ACV (-9,4 tỷ đồng), VTP (-8,7 tỷ đồng), LTG (-5,6 tỷ đồng), VEA (-5,1 tỷ đồng), BSR (-3,6 tỷ đồng), MSR (-2,6 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG