BizLIVE - Khối ngoại tiếp tục bơm tiền vào VIC trong phiên tăng mạnh của cổ phiếu này. Ngoài ra, MSN cũng nhận được tiền đáng kể.
Phiên 13/4: VIC, MSN được ưu tiên giải ngân trong phiên mua ròng trở lại
Khối ngoại mua ròng 127,44 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 59,25 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 26,88 tỷ đồng trên UPCoM. Như vậy, sau phiên bán ròng nhẹ, họ mua ròng 184,01 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VIC (+283,4 tỷ đồng), MSN (+107,9 tỷ đồng), NVL (+57,2 tỷ đồng) đứng đầu giao dịch chiều mua vào. VIC vẫn đang cho thấy sự hậu thuẫn của tiền ngoại có tác động mạnh như thế nào tới giá cổ phiếu và thị trường chung.
Trong khi đó, hoạt động chốt lời cũng vẫn song hành ở các mã CTG (-120,6 tỷ đồng), MBB (-79,2 tỷ đồng), HPG (-70,9 tỷ đồng).
Trên HNX, VND (+61,5 tỷ đồng) vẫn được khối ngoại mua ròng vượt trội so với các cổ phiếu chính thức của sàn.
  
Trên UPCoM, QNS (+10,9 tỷ đồng), MML (+2,7 tỷ đồng), VEA (+1,6 tỷ đồng), MCH (+1,2 tỷ đồng) cũng được khối ngoại mua vào khá tốt. Tuy nhiên, chiều bán ra có phần nhỉnh hơn với sự góp mặt của các cổ phiếu VTP (-15,9 tỷ đồng), BSR (-6,7 tỷ đồng), CTR (-1,5 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG