BizLIVE -

Chưa quá tích cực, nhưng khối ngoại đã có phiên mua ròng với giá trị 15,5 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, E1VFVN30 và CTG được mua vào với khối lượng lần lượt là 3,8 triệu đơn vị và 2 triệu đơn vị.

Phiên 13/12: Khối ngoại đã mua ròng trở lại trên HOSE, giải ngân mạnh vào E1VFVN30 và CTG

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 415,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 400 tỷ đồng.

Ngoài 2 cổ phiếu được mua vào mạnh kể trên, khối này còn giải ngân thêm vào các mã khác như ROS (996 nghìn đơn vị), VCB (216 nghìn đơn vị), BID (333 nghìn đơn vị), HDB (73 nghìn đơn vị) và GEX (97 nghìn đơn vị). Giao dịch sôi động, 2 cổ phiếu nhóm ngân hàng là VCB và BID tăng lần lượt 1% và 2,2%.

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra ở một số mã chính như HPG (1,6 triệu đơn vị), VHM (133 nghìn đơn vị), MSN (191 nghìn đơn vị), VIC (71 nghìn đơn vị), GAS (66 nghìn đơn vị) và NVL (105 nghìn đơn vị).

Trên HNX, tiêu cực hơn, khối ngoại rút ròng 16,2 tỷ đồng, tương ứng 2 triệu đơn vị.

Trong đó, các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PLC (862 nghìn đơn vị), PVS (230 nghìn đơn vị), SHB (377 nghìn đơn vị), HUT (688 nghìn đơn vị), INN (14 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này chỉ mua vào ở VCS (17 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VCS lại mất gần 1% về lại giá 83.000 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, khối ngoại mua ròng 1,8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 13 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào vào nhẹ là VTP (11 nghìn đơn vị), ACV (3 nghìn đơn vị) và HND (15 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra không đáng kể ở các mã như MPC (19 nghìn đơn vị) và PGV (18 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG