BizLIVE - Giao dịch rút tiền mạnh ở VRE, NVL, GEX lấn lướt so với chiều mua hôm nay. 
Phiên 13/1: Khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 60 tỷ đồng
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 119,76 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 27,23 tỷ đồng trên HNX, mua ròng 28,19 tỷ đồng UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 64,34 tỷ đồng.
Trên HOSE, VRE (-125,9 tỷ đồng), NVL (-61,3 tỷ đồng), GEX (-45,2 tỷ đồng) là những cổ phiếu bị rút ròng mạnh nhất trong đó VRE bị ép giảm tới hơn 6%.
Chiều ngược lại, khối ngoại giải ngân vào Bất động sản lẫn Ngân hàng với 3 mã KDH (+104,2 tỷ đồng), BID (+87,4 tỷ đồng), VHM (+85,8 tỷ đồng) đứng đầu.
Trên HNX, PVS (+9,4 tỷ đồng), BVS (+7,6 tỷ đồng), PVI (+3,8 tỷ đồng), VCS (+2,5 tỷ đồng) lại hoàn toàn áp đảo cổ phiếu CEO (-0,7 tỷ đồng). Thực tế, CEO cũng rất khó để bán ra khi bị chất bán giá sàn hàng triệu cổ phiếu.
Tên UPCoM, BSR (+7,4 tỷ đồng), ACG (+5,4 tỷ đồng), ACV (+4 tỷ đồng), CLX (+3,8 tỷ đồng), VEA (+3,5 tỷ đồng), QNS (+2,1 tỷ đồng) lấn lướt hoàn toàn ở chiều mua.

MAI HƯƠNG