BizLIVE -

Cụ thể, khối ngoại mua ròng 70,8 tỷ đồng trên HOSE nhưng lại bán ròng trên HNX và UpCoM với cùng giá trị 3 tỷ đồng.

Phiên 13/1: Giải ngân mạnh vào HPG và E1VFVN30, khối ngoại tiếp tục bơm ròng 65 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 545,2 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 474,4 tỷ đồng.

Trong đó, HPG đứng đầu giá trị mua ròng với 23,6 tỷ đồng, tương ứng 974 nghìn đơn vị. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng nhẹ 0,2% vươn lên giá 24.250 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào mạnh như E1VFVN30 (1,5 triệu đơn vị), VHM (183 nghìn đơn vị), MSN (202 nghìn đơn vị), VIC (68 nghìn đơn vị), SAB (19 nghìn đơn vị) và DGW (161 nghìn đơn vị).

Ngược lại, giá trị bán ròng tập trung phần lớn vào NLG với 23,2 tỷ đồng, tương ứng 859 nghìn đơn vị. Tuy vậy, chốt phiên NLG vẫn tăng 2,9% vươn lên giá 27.050 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại chỉ bị bán ra nhẹ như CTG (394 nghìn đơn vị), VNM (50 nghìn đơn vị), PVD (165 nghìn đơn vị), ANV (77 nghìn đơn vị), PHR (33 nghìn đơn vị) và CTD (23 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch giảm mạnh, khối ngoại chỉ mua vào 968 triệu đồng và bán ra 4,1 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (105 nghìn đơn vị), VCG (30 nghìn đơn vị) và SCI (25 nghìn đơn vị). Trong khi đó, khối này gần như không giải ngân.

Trên UpCoM, khối ngoại cũng bán ròng hơn 3 tỷ đồng, tương ứng 709 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào là VEA (22 nghìn đơn vị), QNS (33 nghìn đơn vị) và VTP (3 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này chỉ bán ra mạnh ở BSR với giá trị 790 nghìn đơn vị, tương ứng 5,9 tỷ đồng. Chốt phiên, BSR mất 2,6% về lại giá 7.500 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG