BizLIVE -

Thêm phiên giao dịch đầy tiêu cực, khối ngoại tiếp tục rút ròng hơn 172 tỷ đồng trên HOSE và 1 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 12/12: Khối ngoại rút ròng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp hơn 172 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 434,9 tỷ đồng nhưng lại bán ra 607 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Bên mua chỉ giải ngân vào các mã như CTG (752 nghìn đơn vị), VRE (273 nghìn đơn vị), DXG (515 nghìn đơn vị), VNM (42 nghìn đơn vị) và TCH (83 nghìn đơn vị). Giao dịch đầy tích cực, CTG tăng 1,5%, còn DXG và TCH tăng lần lượt 2,8% và 3,8%.

Trong khi đó, khối này bán ra mạnh ở hàng loạt các mã như VHM (660 nghìn đơn vị), HPG (1,1 triệu đơn vị), MSN (314 nghìn đơn vị), SSI (796 nghìn đơn vị), VIC (125 nghìn đơn vị), HCM (534 nghìn đơn vị) và KBC (818 nghìn đơn vị). Tích cụ nhất trong nhóm này, MSN có phiên hồi phục mạnh khi tăng hơn 5%.

Trên HNX, giao dịch mua bán ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 3,4 tỷ đồng và bán ra 4,4 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng nhẹ là VCS (20 nghìn đơn vị), AMV (20 nghìn đơn vị), PVS (20 nghìn đơn vị) và TA9 (21 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng bán ra nhẹ ở các mã HUT (720 nghìn đơn vị), PLC (68 nghìn đơn vị) và SHB (118 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại mua ròng 1 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 48 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào là QNS (44 nghìn đơn vị), TTD (10 nghìn đơn vị) và NTC (2 nghìn đơn vị). Bên bán ròng, cũng chỉ bán ra ở một số mã như VEA (28 nghìn đơn vị), ACV (4 nghìn đơn vị) và MPC (11 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG