BizLIVE - Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp với giá trị ròng gần 650 tỷ đồng. 
Phiên 11/6: Khối ngoại và tự doanh cùng mua ròng
Khối tự doanh mua ròng 55,42 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay. Với lực cầu vừa phải, khối này mua vào HPG (+79,67 tỷ đồng), VCB (+32,2 tỷ đồng), TCB (+30,74 tỷ đồng), VPB (+13 tỷ đồng) trong khi bán ra 2 mã LPB (-73 tỷ đồng), STB (-34 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục có giao dịch tích cực. Họ mua ròng 613,8 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 8,77 tỷ đồng trên HNX mua ròng 22,86 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ mua ròng 645,44 tỷ đồng trên 3 sàn.
  
Trên HOSE, PLX (+140,1 tỷ đồng), VHM (+96,6 tỷ đồng), KDH (+72,1 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu được mua vào mạnh nhất.
Tuy nhiên, HPG lại bị khối này bán ra 75,8 tỷ đồng, qua đó cho thấy, diễn biến hôm qua chỉ mang tính chất tạm thời trong chuỗi bán ra của khối ngoại. Cùng với đó, DXG (-133,4 tỷ đồng) tiếp tục bị khối ngoại thoái lui, giá cổ phiếu này vẫn có nhịp tăng trần phiên hôm nay.
Trên HNX, VND (+8,8 tỷ đồng), VCS (+6,6 tỷ đồng), PVI (+4,5 tỷ đồng) được mua vào khá đều và vượt trên chiều bán THD (-4,8 tỷ đồng), PVS (-2,1 tỷ đồng).
Trên UPCoM, VTP (+12,5 tỷ đồng) đã liên tục được khối ngoại giải ngân thời gian qua. Các mã ACV (+11,1 tỷ đồng), MML (+1,1 tỷ đồng) cũng nhận được tiền. Chiều ngược lại, VEA (-1,3 tỷ đồng) bị bán ròng không đáng kể.

MAI HƯƠNG