BizLIVE -

Chi tiết, khối ngoại bán ròng 167,4 tỷ đồng trên HOSE nhưng lại mua ròng 5 tỷ đồng trên HNX và giao dịch cân bằng trên UpCoM.

Phiên 11/12: Khối ngoại rút ròng thêm 162 tỷ đồng, bán mạnh MSN và SGN

Trên HOSE, khối ngoại chỉ thực hiện mua vào 523 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 690 tỷ đồng.

Bên mua ròng chỉ tập trung giải ngân vào VRE với khối lượng mua ròng 1,2 triệu đơn vị, tương ứng 41,1 tỷ đồng. Các mã còn lại chỉ được mua vào không đáng kể như E1VFVN30 (491 nghìn đơn vị), DXG (494 nghìn đơn vị), TCH (158 nghìn đơn vị), VJC (28 nghìn đơn vị) và KDH (145 nghìn đơn vị).

Ngược lại, bên bán lại tập trung bán ra mạnh ở các mã như MSN (1 triệu đơn vị), SGN (521 nghìn đơn vị), VHM (242 nghìn đơn vị), PVD (1 triệu đơn vị), KBC (952 nghìn đơn vị), HCM (494 nghìn đơn vị) và VIC (80 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, MSN mất 1,6%, SGN mất 2,9% còn PVD và KBC cũng mất lần lượt 1,4% và 1,7%.

Trên HNX, giao dịch cân bằng, khối ngoại chỉ mua vào và bán ra cùng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Các mã được mua vào là VCS (27 nghìn đơn vị), PVS (25 nghìn đơn vị) và TIG (43 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã SHB (478 nghìn đơn vị), HUT (250 nghìn đơn vị) và PLC (39 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại có phiên mua ròng 5 tỷ đồng, tương ứng 41 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là ACV (44 nghìn đơn vị), QNS (100 nghìn đơn vị), VTP (13 nghìn đơn vị) và NTC (6 nghìn đơn vị). Ngược lại bên bán chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu là VEA (54 nghìn đơn vị) và MPC (103 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG