BizLIVE - Sau 4 phiên bán ròng, khối ngoại đã có phiên mua ròng 133,8 tỷ đồng với cả 3 sàn được giải ngân. 
Phiên 11/1: Khối ngoại mua ròng trở lại sau 4 phiên bán ròng
Phiên hôm nay, HOSE nhận được 105,68 tỷ đồng còn HNX nhận được 8,77 tỷ đồng và UPCoM nhận được 19,34 tỷ đồng vốn ròng của khối ngoại. Tổng giá trị mua ròng của họ tại 3 sàn là 133,8 tỷ đồng nhưng đáng chú ý hơn UPCoM có phiên mua ròng thứ 23.
Trên HOSE, VIC (+67,3 tỷ đồng), DXG (+64 tỷ đồng) được giải ngân với giá trị xấp xỉ nhau nhưng VIC lại giảm hơn 1% trong khi DXG hồi phục với mức tăng trên 2%.
Chiều ngược lại, khối ngoại bán ra các cổ phiếu DGC (-47,9 tỷ đồng), FLC (-45,2 tỷ đồng), VRE (-37,3 tỷ đồng), MSN (-36,1 tỷ đồng).
Trên HNX, PVS (+8,6 tỷ đồng), PVI (+3,8 tỷ đồng), VCS (+2,4 tỷ đồng), KLF (+2 tỷ đồng) được mua đều tay và lấn lướt so với các mã NTP (-3,6 tỷ đồng), CEO (-2,3 tỷ đồng).
Trên UPCoM, NTC (+9,8 tỷ đồng), CTR (+5 tỷ đồng), HHV (+2,2 tỷ đồng), ACV (+1,8 tỷ đồng), QNS (+1,4 tỷ đồng) cũng cho thấy lực mua khá tốt. Và ngược lại, khối ngoại chỉ bán ròng FOX (-5,1 tỷ đồng) đáng kể nhất.

MAI HƯƠNG