BizLIVE - Khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng trong khi tự doanh trong nước lại mua vào tới 276 tỷ đồng. Rất nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 có bóng dáng của tự doanh, đặc biệt là VIC.
Phiên 10/8: Tự doanh trong nước mua 276 tỷ đồng trong phiên khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng
Theo thống kê, cả 3 sàn đều bị bán ròng: HOSE bị bán ròng 188,58 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 2,35 tỷ đồng, UPCoM bị bán ròng 8,31 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng của cả 3 sàn là 199,25 tỷ đồng.
Trên HOSE, giao dịch hoàn toàn lệch về chiều bán. Khối ngoại bán ròng 54,3 tỷ đồng VHM, 42 tỷ đồng AGG, 33,8 tỷ đồng VNM trong đó VHM và VNM là những cổ phiếu có tính ảnh hưởng lớn tới chỉ số.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, khối ngoại chỉ mua ròng đáng kể nhất là HDB (+9,1 tỷ đồng) nhưng quy mô còn chưa đến 10 tỷ đồng. 
 Nguồn MBS.
Tuy nhiên, khối tự doanh trong nước lại có một phiên đi ngược ấn tượng so với khối ngoại. Họ mua ròng 276 tỷ đồng và tập trung vào nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 như VNM (+32,5 tỷ đồng), HPG (+26,9 tỷ đồng), VIC (+24 tỷ đồng), TCB (+22,4 tỷ đồng), MWG (+18,6 tỷ đồng), FPT (+16,05 tỷ đồng), VCB (+15,98 tỷ đồng).
Trong số này, VIC là trường hợp đáng lưu ý nhất khi mã này giao dịch 48 tỷ đồng thì tự doanh trong nước đã mua ròng 24 tỷ đồng. Trong phiên hôm nay, VIC đã có lúc tăng 2,7% và là nòng cốt để kéo VN-Index lên tới 849 điểm.
Trên HNX, khối ngoại giao dịch cân bằng hơn. Họ mua ròng PVS 6,7 tỷ đồng trong khi bán ra các mã BVS (-2,2 tỷ đồng) và TNG (-5,3 tỷ đồng).
Còn với UPCoM, khối ngoại chủ yếu bán ra các mã VTP (-4,4 tỷ đồng), KDF (-2,2 tỷ đồng), MCH (-1,4 tỷ đồng), ACV (-1,1 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG