BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cổ đông lớn của C69 và một cổ đông lớn của VES vì không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu.
Phạt 3 cổ đông lớn vì không báo cáo khi thay đổi tỷ lệ sở hữu
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định phạt bà Mai Thị Thùy Dung, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69) 30 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Ngày 26/3/2019, bà Mai Thị Thùy Dung đã bán 97.900 cổ phiếu C69, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của bà Mai Thị Thùy Dung và người có liên quan (bà Mai Hồng Ngọc) giảm từ 750.700 cổ phiếu C69 (7,51%) xuống 652.800 cổ phiếu C69 (6,53%) nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.
Tương tự, UBCKNN quyết định phạt bà Mai Hồng Ngọc, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69) 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Ngày 22/3/2019, bà Mai Hồng Ngọc đã mua 222.800 cổ phiếu C69, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bà Mai Hồng Ngọc và người có liên quan tăng từ 527.900 cổ phiếu C69 (5,28%) lên 750.700 cổ phiếu C69 (7,51%). Đến ngày 5/04/2019 HNX mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Mai Hồng Ngọc.
Đồng thời, bà Mai Hồng Ngọc còn bị phạt 10 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 27/3/2019 bà Mai Hồng Ngọc mua 73.400 cổ phiếu C69 và bán 106.400 cổ phiếu C69 nhưng tại báo cáo sở hữu cổ đông lớn, bà Mai Hồng Ngọc báo cáo mua 33.000 cổ phiếu C69.
Ngoài hai cổ đông lớn trên, UBCKNN cũng quyết định xử phạt ông Vũ Đình Cương (Thanh Xuân, Hà Nội) 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Cụ thể, ngày 17/8/2018, ông Vũ Đình Cương mua 449.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco (mã VES), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 67.700 cổ phiếu VES (0,75%) lên 517.100 cổ phiếu VES (5,73%) và trở thành cổ đông lớn của công ty này. Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2018 HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Vũ Đình Cương.

HOÀNG HÀ