BizLIVE - Trong chiều nay, FTSE Russell đã công bố thay đổi cơ cấu danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index.
PDR bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index trong kỳ review quý II/2020
Cụ thể, FTSE Vietnam Index đã loại cổ phiếu PDR và không thêm mới cổ phiếu nào, qua đó còn 17 cổ phiếu thành phần. Trong khi đó, FTSE Vietnam All-Share Index loại ra các cổ phiếu PPC và ROS. 
Như vậy, việc PDR bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index đã đi đúng theo dự báo của nhiều công ty chứng khoán trong nước. Cổ phiếu này có giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong 3 tháng vừa qua chỉ đạt 14,9 tỷ đồng, thấp hơn yêu cầu tối thiểu để ở lại FTSE Vietnam Index, khoảng 15,3 tỷ đồng (tương đương 20% giá trị giao dịch trung bình hàng ngày của rổ FTSE VN hiện tại). 
Theo sau kỳ công bố, quỹ db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (FTSE ETF) hiện đang mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 19/6.

MAI HƯƠNG