BizLIVE - Trước mắt Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vẫn chưa có nhận sự thay thế cho vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Trần Văn Dũng. Thay vào đó ông Lê Hải Trà sẽ là người phụ trách HĐQT của HOSE.
Ông Lê Hải Trà được giao điều hành HĐQT của HOSE
Lễ công bố và lưu hành quyết định nhân sự lãnh đạo cao cấp Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã được diễn ra vào sáng nay (14/8/2017).
Sáng nay 14/8 đã diễn ra Lễ công bố và lưu hành quyết định nhân sự lãnh đạo cao cấp HOSE.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1526/QĐ-BTC ngày 03/8/2017 giao ông Lê Hải Trà, Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị của HOSE.
Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc được giao phụ trách Ban Điều hành HOSE.
Trước đó, ông Lê Hải Trà đã được giao phụ trách Ban điều hành HOSE kể từ ngày 01/11/2016. Còn ông Nguyễn Vũ Quang Trung đã có giai đoạn công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đến 1997 – 2004 thì công tác tại UBCKNN và từ 2004 – nay công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm GDCK Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm GDCK Hà Nội, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội.

MAI HƯƠNG / Theo HOSE