BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hai nhà đầu tư cá nhân là ông Lê Minh Quân và ông Nguyễn Minh Tuấn.
Mua “chui” cổ phiếu ASA,TLT, hai cá nhân bị phạt
Ảnh minh họa.
Ngày 3/2, UBCKNN ban hành quyết định phạt ông Lê Minh Quân (Thường Tín, Hà Nội) 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.
Cụ thể, ngày 16/8/2019, ông Lê Minh Quân mua 93.300 cổ phiếu ASA của Công ty cổ phần ASA làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,28% lên 5,2% và trở thành cổ đông lớn của công ty này; tuy nhiên đến ngày 30/9/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng của ông Quân.
Đồng thời, ông Lê Minh Quân còn bị phạt 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Ngày 30/8/2019, ông Lê Minh Quân mua 49.500 cổ phiếu ASA làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,57% lên 6,1%; tuy nhiên đến ngày 30/9/2019, HNX mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Quân.
Tương tự, ngày 2/12, UBCKNN cũng ban hành quyết định phạt ông Nguyễn Minh Tuấn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Cụ thể, ngày 22/8/2019, ông Nguyễn Minh Tuấn mua 15.000 cổ phiếu TLT của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 12,86% lên 13,08%; tuy nhiên đến ngày 4/9/2019, HNX mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Tuấn.

HOÀNG HÀ