BizLIVE - Ông Phạm Thế Hoa Cương - người có liên quan của ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Nam Long đã mua 53.000 cổ phiếu NLG và bán 69.000 cổ phiếu NLG nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Mua bán “chui” cổ phiếu, 2 cổ đông liên quan lãnh đạo NLG bị xử phạt
Ảnh minh họa.
Ngày 01/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Thế Hoa Cương - người có liên quan của ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG).
Theo đó, ông Phạm Thế Hoa Cương bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 04/01/2021 đến ngày 25/01/2021, ông Phạm Thế Hoa Cương đã mua 53.000 cổ phiếu NLG (tương ứng 530 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG) và bán 69.000 cổ phiếu NLG (tương ứng 690 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Một cổ đông khác của NLG là bà Vũ Thị Mai - người liên quan của ông Cao Tấn Thạch – thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Nam Long cũng bị xử phạt 10 triệu đồng đã bán 16.800 cổ phiếu NLG (tương ứng 168 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG) vào ngày 26/01/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (02/11), cổ phiếu NLG tăng trần và lập đỉnh tại mức giá 62.200 đồng/cổ phiếu, với hơn 7,2 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Tính từ đầu năm (từ ngày 04/01) tới nay (02/11), cổ phiếu NLG đã tăng từ 29.400 đồng/cổ phiếu lên 62.200 đồng/cổ phiếu, tức là tăng hơn 2 lần.
Cũng trong ngày 01/11, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt ông Lê Hữu Lý - người có liên quan của bà Trần Thị Vân Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán: ACL) 110 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, từ ngày 02/02/2021 đến ngày 25/02/2021, ông Lê Hữu Lý đã bán 679.756 cổ phiếu ACL (tương ứng 6.797.560.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ACL) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

H.HÀ