BizLIVE - CTCK SSI ước tính kết quả của việc Kuwait được nâng hạng sẽ tạo nên khoảng trống lớn cho Việt Nam trong rổ chỉ số thị trường Cận biên.
MSCI nâng hạng cho Kuwait lên mới nổi, room cho thị trường Việt Nam lên đến 30%
Ảnh minh họa.
Tổ chức MSCI đã thông báo nâng hạng Kuwait từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi. Với Argentina, tổ chức này sẽ để lại trong kỳ đánh giá năm sau, kéo dài thời gian xem xét phân hạng (từ thị trường mới xuống Cá biệt hoặc Cận biên) tới tháng 6/2020.
Trong khi đó, chi tiết thăng hạng của Kuwait sẽ được công bố 31/1/2020. Theo đánh giá của SSI, đây là thông tin rất tích cực cho Việt Nam để giành lấy khoảng trống 28% tỷ trọng mà Kuwait để lại.
Vào tháng 5/2019, MSCI đã tiến hành các giả định để ước tính các thay đổi khi Kuwait ra khỏi chỉ số cho thị trường Cân biên. Kết quả bất ngờ là thị trường Việt nam, theo tính toán có thể có chiếm 30%, bước nhảy vọt so với mức hiện trạng là 11% trong cơ cấu.

Hiện trong top 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất của MSCI Frontier Markets Index, Việt Nam đang góp mặt 3 cổ phiếu là VIC (3,69%), VHM (2,93%), VNM (2,82%).

MAI HƯƠNG