BizLIVE -

Sau 6 tháng đầu năm 2020, công ty mẹ SSI đạt 2.250 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 667 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 57% và 39% so với cùng kỳ.

Môi giới và tự doanh hoạt động hiệu quả, công ty mẹ SSI báo lãi tăng gần 3 lần so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2020 với kết quả kinh doanh công ty mẹ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động công ty mẹ đạt 1.314 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, công ty mẹ SSI báo lãi trước thuế đạt 651,8 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động tự doanh đóng góp hơn 55% với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 728 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ. Thời điểm cuối tháng 6, giá trị khoản FVTPL của SSI đạt 7.375 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với đầu năm.

Hoạt động môi giới chứng khoán cũng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ với doanh thu tăng 46% lên gần 191 tỷ đồng. Trong quý II vừa qua, SSI đạt 14,13% thị phần môi giới tại HoSE và 7,63% tại HNX.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm so với quý II/2019. Dư nợ cho vay cuối kỳ đã giảm 1.380 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 3.979 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống 249 tỷ đồng. Thời điểm cuối tháng 6, số dư tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm của SSI đã giảm tới 2.956 tỷ đồng so với đầu kỳ tuy nhiên vẫn ở mức cao 7.756 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, công ty mẹ SSI ghi nhận 2.250 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 667 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 57% và 39% so với cùng kỳ.

THANH HÀ