BizLIVE -

Dự kiến khi các chứng khoán hiện giao dịch sang HoSE được chuyển sang HNX sẽ giữ nguyên các giao dịch như của HoSE như biên độ, kết cấu phiên, bước giá.

Lên kế hoạch chuyển 1 số mã chứng khoán trên HoSE sang HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên để thực hiện chuyển một số mã chứng khoán trên HOSE sang giao dịch trên hệ thống của HNX.

Theo đó, HNX tổ chức lấy ý kiến khảo sát các công ty chứng khoán về thời gian công ty chứng khoán cần để thực hiện chỉnh sửa hệ thống phần mềm tại công ty chứng khoán nhằm đáp ứng trường hợp chuyển một số chứng khoán hiện đang giao dịch trên HOSE sang giao dịch tại một Bảng mới trên hệ thống của HNX, nhưng vẫn giữ nguyên các quy định giao dịch như của HOSE (biên độ, kết cấu phiên, bước giá,…). Tại hệ thống của VSD, các chứng khoán này có thể được đổi định danh thành chứng khoán thuộc HNX hoặc giữ nguyên là thuộc HOSE.

HNX đề nghị các công ty chứng khoán thành viên thực hiện khảo sát và hoàn thành trước ngày 01/03/2021.

Thời gian vừa qua, thanh khoản trên HoSE thường xuyên duy trì ở mức cao điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trên hệ thống, nhà đầu tư liên tục phải chứng kiến những phiên giao dịch "nghẽn lệnh", cổ phiếu "tắc đường".
Theo đánh giá của ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng giám đốc VNDIRECT từng chia sẻ với báo chí, việc chuyển một số chứng khoán sang HNX là giải pháp hợp lý, cần thiết và có thể ít tốn kém nhất trong các phương án có thể triển khai. Việc này sẽ không chỉ giúp nhanh chóng giảm tải cho hệ thống HoSE mà quan trọng hơn còn là đảm bảo giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam được thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao dịch chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm được uy tín của thị trường chứng khoán trong con mắt nhà đầu tư trong và ngoài nước, duy trì và củng cố được kênh huy động vốn ngày càng hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

BẢO VY