BizLIVE - Ngoài bị phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không còn bị phạt hàng chục triệu đồng vì vi phạm liên quan đến giao dịch cổ phiếu.
Không đăng ký giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không bị phạt nặng
Ảnh minh họa.
Ngày 20/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), tổng số tiền phạt hơn là 400 triệu đồng.
Trong đó, khoản phạt lớn nhất là 350 triệu đồng do VNI không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể, VNI đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN năm 2008. Năm 2017, công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định.
Bên cạnh đó, UBCKNN cũng quyết định phạt VNI 20 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Theo đó, ngày 05/9/2019, công ty đã thực hiện mua 89.400 cổ phiếu của CTCP Điện tử Biên Hòa (mã BEL) và bán 1.300 cổ phiếu BEL, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 225.500 cổ phiếu lên 313.600 cổ phiếu BEL, trở thành cổ đông lớn của CTCP Điện tử Biên Hòa.
Đến ngày 13/9/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo của công ty, theo đó công ty báo cáo số lượng cổ phiếu trước nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 224.200 cổ phiếu và đã mua 89.400 cổ phiếu vào ngày 05/9/2019 dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 313.600 cổ phiếu BEL.
Ngày 11/11/2019, công ty mua 8.400 cổ phần BEL, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 716.000 cổ phiếu (11,93%) lên 724.400 cổ phiếu (12,07%); ngày 14/11/2019, HNX nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của công ty. Trong đó, công ty báo cáo khối lượng nắm giữ trước và sau giao dịch lần lượt là 712.300 cổ phiếu BEL và 720.700 cổ phiếu BEL.
Ngoài ra, VNI còn bị phạt 35 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Cụ thể, từ ngày 06/9/2019 đến ngày 09/9/2019, công ty đã mua 97.200 cổ phiếu BEL dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%) nhưng đến ngày 01/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của công ty.
Ngày 02/10/2019, công ty tiếp tục mua 17.000 cổ phiếu BEL, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cồ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%) nhưng ngày 28/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của công ty.

HOÀNG HÀ