BizLIVE - Cả HOSE và HNX đều đồng loạt công bố kết quả lợi nhuận kỷ lục. Theo công bố, HNX đã lãi gần 400 tỷ đồng trong năm 2020.
Không chỉ HoSE, HNX cũng lãi kỷ lục gần 400 tỷ đồng, tăng 28% trong năm 2020
Theo BCTC của HNX, doanh thu thuần của HNX đạt 732,08 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mô hình hoạt động tương tự HOSE, doanh thu từ dịch vụ giao dịch chứng khoán cũng chiếm tỷ trọng chính với 637 tỷ đồng. Doanh thu từ các dịch vụ đấu thầu, đấu giá và cung cấp thông tin đứng sau về đều ở dưới 50 tỷ đồng.
Chi phí lớn nhất trong hoạt động của HNX là chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 194 tỷ đồng, tăng 11,5% trong đó chi phí giám sát nộp cho UBCK đóng góp hơn 50%.
Kết quả, HNX đạt lợi nhuận trước thuế là 499,26 tỷ đồng, tăng 28,31% so với năm 2019. Mức lợi nhuận này tương đương với 72% lợi nhuận của HOSE.
Về tài sản, HNX hiện có quy mô tổng tài sản là hơn 1.300 tỷ đồng và Sở cũng ghi nhận tỷ trọng cao từ tiền và các khoản gửi tiết kiệm với tổng giá trị là hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch đề ra cho năm 2021, HNX đặt mục tiêu doanh thu 823,99 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ năm 2020 đạt 499,85 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG