BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài tổng số tiền 145 triệu đồng vì không công bố hoặc chậm công bố thông tin theo quy định pháp luật.
“Ỉm” công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị phạt 145 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 6/7, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (mã chứng khoán: BLF) số tiền 85 triệu đồng vì đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
Cụ thể, Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội không đúng thời hạn về báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017; báo cáo thường niên năm 2016.
Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (mã chứng khoán: LUT) số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội không đúng thời hạn về báo cáo tài chính quý IV/2016; báo cáo tài chính quý I/2017 và báo cáo thường niên năm 2016.

HOÀNG HÀ