BizLIVE -

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo chính thức về sự cố giao dịch ngày 9/6. Phương án xử lý đưa ra là hủy phiên ATC và tính giá đóng cửa dựa trên giá khớp lệnh cuối cùng.

 

 

HOSE huỷ phiên ATC ngày 9/6, lấy giá khớp lệnh cuối cùng làm giá đóng cửa
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo vào phiên giao dịch ngày 09/06/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ giá đóng cửa đã xảy ra sự cố đối với hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Đây là loại sự cố Hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ảnh hưởng đến tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Sở GDCK TP.HCM đang xác định nguyên nhân và đang tích cực khắc phục sự cố.
Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên TTCK và Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK TP.HCM ban hành kèm theo quyết định số 66/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018, HOSE thực hiện tạm ngừng giao dịch và hủy đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020.
Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 09/06/2020 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày. Như vậy, phiên giao dịch tới thị trường vẫn có thể tiếp tục hoạt động sau khi HOSE đã có phương án xử lý tính giá đóng cửa cho các mã giao dịch trên sàn.

MAI HƯƠNG