BizLIVE - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - mã TCD) mới công bố thông tin liên quan giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
Hàng loạt lãnh đạo Tracodi đăng ký mua cổ phiếu
Ông Nguyễn Hồ Nam (trái) và ông Nguyễn Thanh Hùng.

Theo đó, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT TCD đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/7 đến 24/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện ông Nguyễn Hồ Nam sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,28% tại TCD. Nếu giao dịch thành công, sở hữu này tăng lên hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,55%.

Giá cổ phiếu TCD hiện ở vùng 13.900 đồng/CP, Chủ tịch công ty dự phải chi khoảng 1,4 tỷ đồng để gia tăng nắm giữ cổ phần.

Cùng khoảng thời gian trên, Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCD cũng đăng ký mua vào 75.000 cổ phiếu. Hiện ông Hùng sở hữu gần 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,33%. Tỷ lệ này sẽ tăng lên trên 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,53%.

Phó Chủ tịch kiêm CEO Tracodi dự phải chi khoảng 1 tỷ đồng nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Tương tự, bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc điều hành TCD đăng ký mua vào 75.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian trên.

Hiện bà Loan nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,53%. Nếu việc gom mua thành công, lượng nắm giữ tăng lên hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,73%. Bà Loan dự kiến phải chi khoảng 1 tỷ đồng cho việc mua cổ phiếu trên.

Tracodi là công ty con của BamBoo Capital (mã BCG) với tỷ lệ sở hữu 53,15%. Ông Nguyễn Hồ Nam hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của BCG, ông Nguyễn Thanh Hùng là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty.

Năm 2019, công ty đề chỉ tiêu doanh thu thuần 1.053 tỷ đồng, tăng 20% so năm 2018; lợi nhuận sau thuế gần 87 tỷ đồng, tăng gần 6%; tỷ lệ cổ tức 20%.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng hạ tầng và dự án bất động sản dự kiến đóng góp 436 tỷ đồng, khai thác đá 320 tỷ đồng, kinh doanh thương mại 285 tỷ đồng, còn lại xuất khẩu lao động chiếm 12 tỷ đồng.

Sắp tới, TCD sẽ phát hành 200.000 trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng mệnh giá 200 tỷ đồng. Giá chuyển đổi dự kiến tối thiểu 15.000 đồng/CP.

HUYỀN TRÂM