BizLIVE - Trong đợt công bố định kỳ tháng 3/2021, FTSE Russell đã bổ sung 2 cổ phiếu DXG và PDR vào danh mục chỉ số.
DXG, PDR vào rổ FTSE Vietnam Index trong kỳ cơ cấu quý 1/2021
Ảnh minh họa.
Chỉ số FTSE Vietnam Index - chỉ số cơ sở của db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (FTSE ETF) sẽ thêm cổ phiếu PDR và DXG vào danh mục và không loại ra bất kỳ cổ phiếu nào. 
 Thay đổi tại FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index.
Kết quả này phần nào đúng với dự báo của các CTCK trong nước. CTCK BVSC trước đó đã cho rằng 3 cổ phiếu PDR, DXG, HSG sẽ được bổ sung vào rổ chỉ số trong khi đó MBS dự báo PDR, DIG được vào danh mục. Còn SSI dự báo 3 cổ phiếu được vào là PDR, DXG và HSG. Dù sao các dự báo này đều chỉ mang tính tham khảo do biến động cổ phiếu đều mang tính thời điểm.
Với FTSE Vietnam AllShare Index, chỉ số này có thêm DIG và DGC. 
Sau khi công bố thay đổi chỉ số, quỹ FTSE ETF sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục cho đến ngày 19/3. Danh mục mới có hiệu lực từ ngày 22/03.

MAI HƯƠNG