BizLIVE - Ngoài bị phạt 350 triệu đồng vì chưa đăng ký giao dịch chứng khoán, CTCP Dược phẩm CPC1 còn bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt nặng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội 85 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của công ty về nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2017;
Công ty này cũng không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN về thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, báo cáo thường niên năm 2016, BCTC các quý trong hai năm 2017, 2018, BCTC bán niên năm 2017, 2018 đã được soát xét; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2017.
Đồng thời, Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.
Bên cạnh đó, UBCKNN cũng công bố quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Theo đó, công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính chào bán 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 9/2015 nhưng không đăng ký với UBCKNN.
Do đó, Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị buộc phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.
Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

HOÀNG HÀ