BizLIVE -

Năm 2020 VPS lọt vào top 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HoSE, và đứng số 1 thị phần môi giới sàn HNX, UpCOM và thị trường phái sinh.

Dư nợ margin tăng 3.400 tỷ đồng, VPS báo lãi tăng 12% năm 2020
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan với lãi sau thuế tăng 15% lên 133,5 tỷ đồng nhờ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ bất chấp tự doanh có phần kém hiệu quả.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động của VPS nhích nhẹ so với cùng kỳ lên 1.160 tỷ đồng trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 58% đạt 675 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 4/2019.

Ở chiều ngược lại, sự sôi động của thị trường giúp doanh thu môi giới của VPS tăng mạnh 3,4 lần cùng kỳ lên 267,2 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chủ yếu lãi margin) của VPS cũng tăng 65% lên mức 128,7 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, VPS ghi nhận 3.828 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 497 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương tứng tăng 24% và tăng 12% so với năm trước. Kết quả có được nhờ các mảng hoạt động chính như tự doanh, môi giới và cho vay ký quỹ hoạt động hiệu quả.

Năm 2020 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của VPS khi lọt vào top 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HoSE, và đứng số 1 thị phần môi giới sàn HNX, UpCOM và thị trường phái sinh.

Cuối kỳ, tổng tài sản của VPS đã tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 16.065 tỷ đồng chủ yếu nhờ danh mục tự doanh tăng 92% lên 5.551 tỷ đồng và dư nợ cho vay ký quỹ tăng hơn 3.400 tỷ đồng lên 5.813 tỷ đồng.

THANH HÀ