BizLIVE - CTCP Giống bò sữa Mộc Châu bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt gần 550 triệu đồng vì một loạt vi phạm hành chính.
“Dính” hàng loạt vi phạm, CTCP Giống bò sữa Mộc Châu bị phạt hơn nửa tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 20/10, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (sở hữu thương hiệu sữa Mộc Châu).
Cụ thể, CTCP Giống bò sữa Mộc Châu bị phạt 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2018; nghị quyết, biên bản và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đồng thời, công ty này bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Theo đó, công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng từ ngày 9/9/2008. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định.
Ngoài ra, CTCP Giống bò sữa Mộc Châu còn bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN. Năm 2019, công ty thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 115NQ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 30/6/2019 để tăng vốn điều lệ từ 568.460.460.000 đồng lên 668.000.000.000 đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định.
Hiện tại, CTCP GTNFoods (mã GTN) là công ty mẹ sở hữu 74,49% cổ phần của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico) – đơn vị sở hữu 51% của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu. Qua đó GTN gián tiếp nắm 37,98% cổ phần của Sữa Mộc Châu và 51% quyền biểu quyết tại đây.
Cuối năm 2019, CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã hoàn tất việc thâu tóm GTNFoods và đang sở hữu hơn 75% cổ phần của GTN, qua đó gián tiếp sở hữu thương hiệu sữa Mộc Châu.
Mới đây, HĐQT CTCP Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua nghị quyết thực hiện đăng ký cổ phiếu lên UPCoM. Thời gian giao dịch dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục với HNX, VSD và công bố thông tin theo quy định nhưng không muộn hơn ngày 30/3/2021. 
Bên cạnh đó, công ty cũng phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 30/10 và ngày thanh toán 15/12/2020.

HOÀNG HÀ