BizLIVE - CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 275 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm hành chính.
“Dính” hàng loạt sai phạm, VICS bị phạt 275 triệu đồng
Ảnh chụp màn hình website của VICS
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS).
Theo đó, VICS bị phạt 40 triệu đồng vì không đảm bảo số lượng người hành nghề chứng khoán tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại trụ sở và chi nhánh Hà Nội.
Công ty này cũng bị phạt 50 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể, bà Đỗ Thị Hải là nhân viên hành chính nhân sự kiêm kế toán của công ty, chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động nhưng ký tên trên một số hợp đồng mở tài khoản của khách hàng với vai trò nhân viên mở tài khoản.
Đồng thời, VICS bị phạt 125 triệu đồng vì cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Cụ thể, trong năm 2017 và năm 2018, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền tại thời điểm đặt lệnh.
Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, báo cáo tỷ lệ tài chính tại ngày 30/6/2019 đã soát xét).
Tổng cộng VICS bị UBCKNN xử phạt 275 triệu đồng.

HOÀNG HÀ