BizLIVE -

Năm 2019, PSI ghi nhận gần 124 tỷ đồng tổng doanh thu và 6,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 21% và 19% so với năm trước.

Đẩy mạnh cho vay margin, Chứng khoán Dầu khí (PSI) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 tăng nhẹ 2%
Ảnh minh họa.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới đây, CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã PSI) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 2% so với kết quả đạt được năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu dự kiến, PSI sẽ đẩy mạnh mảng dịch vụ chứng khoán và tư vấn đồng thời thu hẹp mảng tự doanh. Theo đó, doanh thu từ môi giới chứng khoán dự kiến đạt 24 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước. Hoạt động cho vay margin được kỳ vọng tăng trưởng dư nợ lên trên 500 tỷ đồng đẩy doanh thu dịch vụ tài chính dự kiến tăng 64% lên 62,5 tỷ đồng.

Doanh thu tư vấn dự kiến đạt 25 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2019. Bên cạnh việc củng cố tư vấn cho các đơn vị trong ngành dầu khí, PSI cũng dự kiến mở rộng ra ngoài ngành, triển khai các hợp đồng với SCIC, Bộ Công Thương, Tập đoàn Hóa chất, Dệt may.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn lại giảm 56% xuống 19 tỷ đồng từ nguồn cổ tức trong danh mục và đầu tư tự doanh trái phiếu. Do danh mục đầu tư của có tỷ trọng cao là OTC, PSI cân nhắc cẩn trọng trong việc dành nguồn lực vốn cho tự doanh để đảm bảo không quá mạo hiểm trong đầu tư.

Năm 2019, PSI ghi nhận gần 124 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 21% so với năm trước và hoàn thành 95% kế hoạch. Doanh thu tăng chủ yếu đến từ lãi bán các tài sản tài chính (FVTPL) 7,9 tỷ đồng và chênh lệch tăng do đánh giá lại FVTPL 31,2 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ chứng khoán cũng tăng 88% lên 59,8 tỷ đồng trong khi doanh thu tư vấn tăng 74% lên hơn 12 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt hơn 6,3 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước qua đó vượt 15% mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2019, PSI vẫn lỗ lũy kế lên đến 41,3 tỷ đồng bên cạnh khoản 12,5 tỷ đồng lỗ từ đánh giá lại tài sản tài chính sẵn sàng để bán.

THANH HÀ