BizLIVE - CEO DLG không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 9,66 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Lý do lãnh đạo công ty chưa thu xếp được tài chính.
Đăng ký 9,66 triệu cổ phiếu, CEO Đức Long Gia Lai không mua được cổ phiếu nào do “kẹt” tài chính
Sau khi ngồi ghế CEO DLG gần 1 năm trước, ông Nguyễn Trung Kiên tích cực mua cổ phiếu doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện được.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) thông báo về việc giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, ông Kiên cho biết không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 9,66 triệu cổ phiếu đăng ký mua vào trước đó. Nguyên nhân ông Kiên chưa thu xếp kịp tài chính. Hiện tỷ lệ sở hữu của CEO DLG vẫn là hơn 2,45 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,82%.

Trước đó, ông Kiên đăng ký mua vào 9,66 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 16/1 đến 14/2. Đây là lượng cổ phiếu ông chưa mua được trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua vào.

Theo đó, hết thời gian đăng ký từ 26/12/2018 đến 10/1/2019, ông Kiên chỉ mua được 340.000 cổ phiếu DLG trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Cũng với nguyên nhân ông Kiên chưa thu xếp kịp tài chính.

Sau đó, ông Nguyễn Trung Kiên đã tiếp tục đăng ký mua thêm 9,66 triệu cổ phiếu DLG trong khoảng thời gian từ 16/1 đến 14/2/2019.

Liên tiếp giảm và đứng giá từ sau Tết, hiện giá cổ phiếu DLG xuống rất thấp, chỉ còn 1.270 đồng/cổ phiếu.

DANH PHÚ