BizLIVE - Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) bị phạt 70 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Công bố thông tin không đúng hạn, Hải Phát Invest bị phạt 70 triệu đồng
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát - chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản vừa bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng.
Ngày 12/12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX).
Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch TP.HCM (HoSE), hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của công ty đối với quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, việc sửa đổi Điều lệ ngày 22/11/2018 và ngày 29/3/2019; công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 đối với giao dịch giữa CTCP Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH MTV Hải Phát – Bình Thuận (công ty con của công ty và có cùng Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Quý Hải).
Cũng trong ngày 12/12, UBCKNN ban hành quyết định xử hạt quỹ Barca Global Master Fund, L.P (địa chỉ tại Tortola, British Virgin Islands) với số tiền phạt 20 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác.
Cụ thể, ngày 21/01/2019 Barca Global Master Fund, L.P, cổ đông lớn của THB nắm giữ 1.143.715 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 5.000 cổ phiếu THB. Ngày 30/01/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Barca Global Master Fund.
Theo báo cáo, Barca Global Master Fund nắm giữ 1.121.515 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 1.714 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 24/01/2019), bán 2.571 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 28/01/2019), bán 2.794 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 31/01/2019).
Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt bà Phạm Thị Thúy (Long Biên, Hà Nội) với số tiền phạt 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành. Ngày 16/8/2019, bà Phạm Thị Thúy, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG) mua 39.000 cổ phiếu SDG, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 947.800 cổ phiếu (13,94%) lên 986.800 cổ phiếu (14,51%). Tuy nhiên, đến ngày 18/09/2019 HNX mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ vượt ngưỡng 1% của bà Thúy.

HOÀNG HÀ