BizLIVE - Chứng khoán Tân Việt đã cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. 
Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị phạt vì cho vay margin sai quy định

Ngày 16/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). 

Phạt tiền 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ (margin) chứng khoán được chỉ ra là, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Quý III/2019, CTCP Chứng khoán Tân Việt dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM với giá trị môi giới cổ phiếu chiếm 10,57% giá trị giao dịch toàn thị trường. Sau TVSI là SSI và VNDirect với lần lượt 9,82% và 9,27% thị phần. 

TÚ ANH