BizLIVE - Ông Nguyễn Quang Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS) đã bán 1.039.301 cổ phiếu DPS nhưng không báo cáo.
Chủ tịch Hội đồng quản trị DPS bị phạt vì bán “chui” cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Quang Nguyên với mức phạt 55 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, từ ngày 10/7/2018 đến ngày 11/7/2018, ông Nguyễn Quang Nguyên đã bán 1.039.301 cổ phiếu DPS nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trước khi thực hiện giao dịch.
Trước đó, UBCKNN cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu Khá, cổ đông lớn Công ty cổ phần Phân phối Top One (mã chứng khoán: TOP) - sở hữu 1.084.200 cổ phiếu TOP.
Theo đó, ông Nguyễn Hữu Khá bị phạt tiền 10 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Hữu Khá đã thực hiện giao dịch mua 390.000 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch là 1.474.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 5,81% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phân phối Top One. Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu ngày 15/3/2019 gửi HNX của ông Nguyễn Hữu Khá, khối lượng cổ phiếu TOP sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 813.200 cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu TOP đã mua 1.554.300 cổ phiếu TOP và khối lượng cổ phiếu TOP sau giao dịch là 2.367.500 cổ phiếu. Như vậy, ông Nguyễn Hữu Khá đã báo cáo không chính xác khối lượng giao dịch và khối lượng sở hữu trước và sau giao dịch cho UBCKNN, HNX.
Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Khá còn bị phạt 30 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, ngày 13/3/2019, ông Nguyễn Hữu Khá mua 189.100 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 1.474.200 cổ phiếu lên 1.663.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,18% lên 6,56% (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).
Ngày 14/3/2019, ông Nguyễn Hữu Khá tiếp tục mua 646.000 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 1.663.300 cổ phiếu lên 2.309.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,56% lên 9,09% (tăng từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 9%). Tuy nhiên, HNX không nhận được báo cáo sở hữu của ông Nguyễn Hữu Khá đối với hai giao dịch nêu trên.

HOÀNG HÀ