BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
 
Chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, PTSC Quảng Ngãi bị phạt 85 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.
Tại thời điểm ngày 28/4/2011, PTSC Quảng Ngãi đã trở thành công ty đại chúng (có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và 178 cổ đông) nhưng đến ngày 2/11/2018, UBCKNN mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty này.
Trước đó, vào cuối tháng 1/2019, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc (Lâm Đồng) 85 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.
Cụ thể, tại thời điểm 18/7/2010, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc trở thành công ty đại chúng, có vốn điều lệ 12.989.000.000 đồng và 210 cổ đông nhưng đến ngày 6/12/2017, UBCKNN mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty này.

HOÀNG HÀ