BizLIVE - CTCK SSI đã có những ước tính cụ thể về hoạt động của các quỹ ETF: VFM VNDiamond ETF, SSIAM VNFIN Lead ETF, VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30 sau kỳ công bố cơ cấu bộ chỉ số của HOSE.
Các ETF nội sẽ cơ cấu thế nào sau kỳ công bố tháng này của HOSE?
Ảnh minh họa.
Theo dó, với VN Diamond, LPB và TCM bị loại khỏi chỉ số trong khi KDH được thêm vào chỉ số kỳ này sau khi bị loại ra trong kỳ quý 2/2021.
Phương pháp tính chỉ số mới sẽ được áp dụng từ kỳ này với việc bổ sung hệ số giới hạn theo FOL và hệ số giới hạn theo thanh khoản khiến một số cổ phiếu bị giảm tỷ trọng đáng kể như NLG, GMD, CTG, VPB.
Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó có 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. MWG và FPT vẫn là hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục. Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:
Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFM VNDiamond ETF.  
Chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 11.400 tỷ đồng. SSI ước tính danh mục chỉ số như sau:
 Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan.
Chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 19 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 2.700 tỷ đồng. Cập nhật tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ được SSI đưa ra như sau:
Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF.  

Tổng hợp giao dịch của các ETF nội sau kỳ công bố:

Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/10.

MAI HƯƠNG