BizLIVE - Dù chưa hết năm 2019, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã công bố kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2019.
BTP công bố kế hoạch lãi gần 94 tỷ đồng năm 2020
Ảnh minh họa.
Theo đó, BTP dự kiến sản lượng điện năm 2019 là 1,1 tỷ kWh. Tổng doanh thu là 1.879 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 93,76 tỷ đồng, dự kiến sẽ chi cổ tức với tỷ lệ là 11%.
3 quý đầu năm 2019, Công ty đạt doanh thu 1.020,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 55,64 tỷ đồng. Trong quý III/2019, doanh thu đạt 247,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4,98 tỷ đồng.
Với quý cuối cùng 2019, Công ty đưa ra con số kế hoạch là 562,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 23,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, HĐQT của BTP cũng công bố giá trị dự kiến của các gói thầu và kế hoạch mua sắm. Cụ thể, danh mục dự kiến các gói thầu có giá trị kế hoạch là 94,5 tỷ đồng. Giá trị kế hoạch cung cấp vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa là 61 tỷ đồng. Giá trị kế hoạch mua sắm sử dụng vốn khấu hao và vốn đầu tư phát triển là 107 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG