BizLIVE - Sau khi gửi hồ sơ lên UBCK Nhà nước để xin nới room lên 100%, ngày 19/9, cơ quan quản lý này đã có văn bản chấp thuận với đề nghị của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP). Tiếp theo, Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ cập nhập tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên hệ thống.
BMP được chấp thuận nới room ngoại lên 100%
UBCK Nhà nước vừa có công văn số 6281/UBCK-PTTT hôm 19/9, thông báo chấp thuận về tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của BMP.
Thời gian vừa qua, BMP đã dành ra không ít công sức để hoàn tất thủ tục nới room cho nhà đầu tư ngoại.
Đầu tiên, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên 100%, ngày 14/6/2017, BMP đã có văn bản đề nghị UBCK Nhà nước chấp thuận việc nới room.
Tuy nhiên, thời điểm đó BMP chưa được UBCK chấp thuận, do Công ty đang có 2 ngành nghề thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện là “ngành kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất (mã ngành 4669) và ngành kiểm tra và phân tích kỹ thuật, chi tiết: giám định, kiểm nghiệm và phân tích ngành hóa chất (mã ngành 7120).
Vì vậy, UBCK yêu cầu BMP gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Công thương về 2 ngành nghề trên. Đến ngày 19/7/2017, văn bản hồi đáp số 6463/BCT-KH của Bộ Công thương đã "mở cửa" cho BMP khi thông báo "hạn chế tiếp cận thị trường đối với 2 ngành nghề trên cho đến nay đã hết".
Ngày 06/09 vừa qua, BMP đã tiếp tục gửi cho UBCK văn bản số 05/CV-BM/TGĐ-2017 để bổ sung thông tin nhằm hoàn thành việc điều chỉnh tỷ lệ room theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và kế hoạch thoái vốn khỏi BMP trong năm 2017 của SCIC.
Song song với việc được UBCK chấp thuận, VSD sẽ tiến hành cập nhật tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của BMP trên hệ thống.

TUẤN VIỆT