BizLIVE - Chưa hề thoát khỏi áp lực từ khối ngoại, VN-Index và HNX-Index vẫn có tuần tăng được trên 8%. 

MAI HƯƠNG