BizLIVE - Tuần đáo hạn phái sinh căng thẳng đã khiến VN-Index giảm 0,25%. Thay vì đương đầu với dòng tiền, nhà đầu tư đã đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội ở nhóm Midcap và Penny. Bất động sản là nhóm rất nổi bật tuần qua.

MAI HƯƠNG