BizLIVE - Trong tuần qua, VN-Index đã tăng điểm cả 5 phiên. Điểm số cuối tuần đã vượt 1.300 điểm. Theo thống kê, cả khối ngoại, tự doanh đều mua với quy mô khoảng khá lớn. 

MAI HƯƠNG