BizLIVE - Thông tin dịch bệnh đã khiến trạng thái tích lũy của VN-Index gặp nguy hiểm. Cùng với đó, giá vàng vượt 55 triệu đồng cũng được xem là yếu tố có ảnh hưởng.

MAI HƯƠNG