BizLIVE - Việc nghẽn lệnh đầu tuần đã nhúng VN-Index về gần sát MA20 mới hồi phục. Tính chung, cả tuần chỉ số giảm khoảng 1,7%, PE thị trường vẫn ở mức 18,5 lần. Khối ngoại trong các phiên cuối tuần cũng đã tranh thủ trở lại giải ngân.

MAI HƯƠNG