BizLIVE - VN-Index đã có hơn 2 tuần đi ngang và PE vẫn chỉ ở trên 18 lần. Khối ngoại có diễn biến bán ròng đặc biệt mạnh với giá trị rút ra hơn 3.000 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG