BizLIVE - Tiền lớn trong các phiên cuối tuần đã kéo chỉ số hồi phục đáng kể. Ngưỡng 850 điểm có thể là mục tiêu hướng đến trong tuần này.

MAI HƯƠNG