BizLIVE - VN-Index đã có 4 tuần giảm điểm liên tiếp và chỉ số tạm thời đã cân bằng hơn. Tuy nhiên, khối ngoại lại bán ròng tới 526 tỷ đồng. Trong khi đó tự doanh trong nước vẫn mua ròng gần 140 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG