BizLIVE - Hoạt động bắt đáy trong tuần vẫn cho phép nhà đầu tư có lợi nhuận. Tuy nhiên, VN-Index đã thực sự ổn định chưa lại là ẩn số. Thị trường đã có tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp với mức PE xuống dưới 17 lần.

MAI HƯƠNG