BizLIVE - VN-Index vượt 850 điểm trong khi HNX-Index thậm chí còn tăng 5,51% trong tuần đáo hạn phái sinh. Đây là các diễn biến tích cực ngoài mong đợi trong tuần đáo hạn phái sinh vừa qua.

MAI HƯƠNG