BizLIVE - Tuần hồi phục của VN-Index lại là cơ hội cho các mã AMD, HAI giao dịch bùng nổ tạo nên hiệu ứng lạ trên thị trường.

MAI HƯƠNG